RailMates

RailMates er et netværksbaseret konsulenthus, som tilbyder ressourcer med stor (livs-) erfaring, kvalitetsbevidsthed og professionel baggrund indenfor jernbanebranchen.

Vore kompetencer dækker:

  • Jernbanesikkerhed, RAMS
  • Risikoidentifikation, evaluering og ledelse iht. CSM RA forordningen
  • Brandsikkerhed ih. NFPA 130
  • Indgående erfaring i brugen af EN50126, EN50128 og EN50129, IEC61508 m.fl.
  • Myndighedskoordinering
  • Kvalitetsledelse, planlægning og auditering iht. ISO9001:2015
  • Certificeret projektledelse

Via samarbejdspartnerere tilbydes ligeledes ressourcer med kompetencer og erfaring indenfor:

  • Udvikling af faglige og sociale communities
  • Strategi, leder & medarbejderudvikling
  • Projektassessment, planlægning og facilitering af workshops
  • Professionel udbuds- & tilbudsrådgivning

Vore konsulenter kan træde til og udfylde både til kort- og længerevarende ressource-gab, og vi leverer kvalitetsprægede konsulentydelser til en konkurrencedygtig pris. Din opgave og dine interesser, uanset om du er bygherre, leverandør eller rådgiver, vil altid have vores fokus. 

RailMates er altid klar til en snak om mulighederne for at assistere, uanset om der er tale om en konkret efterspørgsel efter konsulentydelser, eller om det gælder inspiration og sparring.

Kontakt RailMates, for at høre hvad vi kan gøre for dig.

Vores privatlivspolitik finder du her.

Webmaster 2022-10-09

RailMates’ værdier

Vores værdisæt er både drivkraften bag RailMates forretningsgange og motivationen for vore konsulenters virker. RailMates’ konsulenter har et mangeårigt aktivt virke bag sig og mange års faglig erfaring at trække på. Når vi løser en opgave, så bygger indsatsen på et robust, værdibåret mindset. Det udgør fundamentet for “hvad vi gør” og ikke mindst “hvordan vi gør” og medvirker til at sikre, at vi leverer serviceydelser i topklasse til vore kunder og sikrer værdiskabelse i den specifikke opgave.

Vores kerneværdier:

Professionalisme
Vi og vores konsulenter sætter en ære i at levere en professionel ydelse, uanset om det er de faglige eller de personlige kompetencer, det handler om.

Kvalitet
Vi leverer en kvalitetsbetonet indsats, der bygger på ‘best practice’ for branchen, og som er drevet af en høj kvalitetsbevidsthed hos vore konsulenter. Vi arbejder hele tiden for, sammen med kunder og interessenter, at afstemme forventninger, krav og specifikationer for de opgaver, vi løser, og så de ønskede resultater opnås.

Dedikation
Når vi siger ja til en opgave, så går vi helhjertet til sagen, og altid med værdiskabelse for kunden og kundens kunder for øje. Vi er passionerede og dedikerede mennesker, som går op i at koble vores faglighed med de stillede opgaver.

Privat: RailMates “Community”

RailMates tilbyder efter behov konsulenterne i at tage del i både et fagligt og socialt community (fællesskab).

Vores fokus er:

  • at sikre at konsulenterne kender hinanden og deres respektive kompetencer og dermed kan sparre med hinanden, hvis særlige problemstillinger skal løses, og naturligvis i respekt for indgåede fortrolighedsaftaler.
  • at konsulenterne løbende bliver holdt ajour med nye fagligt relevante trends
  • at der afholdes interne faglige kurser og workshops
  • at der afholdes sociale arrangementer for at styrke relationerne på tværs