Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: http://railmates.dk.

Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor?

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Som freelance kandidat (rekruttering) og freelance konsulent (fast tilknyttet) hos RailMates ApS afgiver du oplysninger om dig selv i forbindelse med afdækning og beskrivelse af dine kompetencer, uddannelsesbaggrund m.v. if. med opstilling af din konsulent profil.  Oplysningerne anvendes til at sikre bedst muligt match mellem en mulig opgave, dine kompetencer og dine præferencer. Når vi indgår en relation, beder vi om dine kontaktoplysninger for at sikre dialog og et effektivt samarbejde.

Oplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at RailMates:

• maksimalt opbevarer dine specifikke oplysninger så længe en konsulent-kandidat kontaktrelation mellem dig og RailMates ApS består, dog mindst i seks måneder.

• opbevarer og anvender dine kandidat specifikke oplysninger så længe samarbejdsrelationen mellem dig og RailMates ApS består og i op til måneder 12 måneder herefter. Du kan til enhver tid bede RailMates om indsigt i registreringerne og bede os om at slette/ændre dine personrelaterede oplysninger.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS). Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet. Ligeså bør du ikke uploade filer med oplysninger, som du ikke ønsker, at andre skal have indsigt i.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan cookies gemme dit navn, e-mailadresse og websted . Oplysningerne gemmes af hensyn til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med?

Som freelance konsulent kandidat (rekruttering) og freelance konsulent (relation indgået, tilknyttet) hos RailMates ApS afgiver du oplysninger om dig selv i forbindelse med afdækning og beskrivelse af din freelance konsulent profil. Med dit samtykke deler vi disse data med potentielle kunder, ligesom vi i visse sammenhænge anvender dine data i markedsføringsøjemed.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette sker for at vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information, de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Du kan til enhver tid bede RailMates om indsigt i registreringerne og bede os om at slette dine personrelaterede oplysninger. 

Vi forbeholder os dog ret til at anvende oplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, fx via LinkedIn, Jobindex eller lignende, uden dit eksplicitte samtykke.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Kontaktinformation

RailMates anvender dine kontaktoplysninger for at sikre en effektiv dialog mellem dig og RailMates så længe samarbejdsrelationen består.

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Registreringer indhentet og afgivet af dig via telefoniske eller elektroniske henvendelser, personlige møder o.lign. vil kun med din skriftlige tilladelse blive anvendt i markedsføringen af din konsulentprofil  og delt med kunder.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

RailMates ApS gør sit bedste for at sikre, at afgivne oplysninger ikke misbruges. Hvis vi erfarer, at der er sket brud på datasikkerheden, vil vi give dig besked herom og gøre vort bedste for at sikre data mod fremtidige brud.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

RailMates ApS modtager kun data fra offentligt tilgængelige trediepartskilder, og har ikke indgået faste aftaler med trediepart om deling af data og information.

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

På basis af dine oplysninger sammenstiller vi en konsulentprofil beregnet på markedsføring. Du vil inden brugen blive forelagt profilen til godkendelse.

Industriregulative krav om fremlæggelse

Du kan ved henvendelse til RailMates ApS bede om indsigt i dine eventuelle registreringer.