Specielt for kunder

RailMates formidler konsulenter til danske og udenlandske jernbane-, letbane- og metroselskaber og disses leverandører.

Vi leverer erfarne konsulenter

RailMates leverer konsulenter med stor (livs-) erfaring, de rette nøglekompetencer, og med en professionel baggrund indenfor jernbanebranchen eller beslægtede brancher, og som har en opgavetilgang kendetegnet ved professionalisme, kvalitet og dedikation.

Vi udfylder ressourcegab

RailMates leverer eksperter og nøglekompetencer, der kan træde til, hvor bygherre, opgavestiller eller leverandøren af jernbane, letbane og metro løsninger oplever et kort eller længerevarende ressourcegab.

Vi kender jernbanebranchen

RailMates råstof er dygtige konsulenter, der er erfarne og  eksperter på deres felt. RailMates konsulenter er dedikerede og livserfarne personer med specialistviden indenfor baneteknologi, herunder fjern- og regional-baner, højhastighedsbaner, S-baner og bybane systemer, metro og letbaner.

Indsigten kan være opnået gennem relevant videregående uddannelse og/eller mangeårigt arbejde indenfor brancherelevante områder. Erfaringen er måske opnået gennem job hos en af branchens infrastrukturforvaltere, operatører, rådgiver- el. leverandørvirksomheder, myndigheder, tredjeparts instanser eller måske gennem tilsvarende job fra beslægtede brancher, hvor sikkerhed, kvalitet og professionalisme er i højsædet.

Vore specialistområder

Specialistområderne omfatter bl.a.:

  • jernbanesikkerhed, RAMS iht. EN50126, CSM RA, TSI
  • baneanlæg, kørestrøm, signalsystemer, sikringsteknik, trafikstyring
  • rullende materiel
  • kvalitetsledelse og -planlægning, auditering
  • projektledelse & projektplanlægning
  • projektgennemgang og assessment

Vi har desuden samarbejdsrelationer med partnere, der kan levere ekspertise og erfaring indenfor udbuds- og tilbudsskrivning.

RailMates konsulenter kombinerer faglig indsigt og erfaring med en kvalitets præget indsats og en professionel optræden.

Vi sikrer opfølgning

RailMates sikrer opfølgning med henblik på at både vore kunder og konsulenter opnår tilfredshed i løsningen af opgaverne. Det sker gennem flere kanaler:

  • Proaktiv opfølgning på konsulentydelserne hos vore kunder
  • Regelmæssige 1-1 samtaler med konsulenten med fokus på, hvad der kan gøres endnu bedre
  • Konsulent community med faglig sparring, kurser og trivsel som omdrejningspunkt

RailMates værdier professionalisme, kvalitet og dedikation er drivkraften bag kunde-konsulent relationen, og det er vigtigt for os, at vore kunder oplever værdiskabelse gennem relationen.

Kontakt RailMates for uforpligtende information og få lidt at vide om, hvad vi kan gøre for netop din virksomhed.