RaCo møde 26-10-2017

Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldte deltagere.